TT38

Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 25a. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu 1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm …

Read More »

Đưa hàng về bảo quản

hướng dẫn làm thủ tục hải quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 32. Đưa hàng về bảo quản 1. Hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên được đưa về bảo quản theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và Thông tư của Bộ Tài chính về doanh nghiệp ưu tiên. …

Read More »

Thông quan hàng hóa

hướng dẫn làm thủ tục hải quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 34. Thông quan hàng hóa 1. Thông quan hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Hải quan, khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. 2. Quyết định thông quan hàng hóa a) Nếu kết quả kiểm …

Read More »

Thủ tục hủy tờ khai hải quan

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 22. Hủy tờ khai hải quan a) Trách nhiệm người khai hải quan: a.1) Đối với các trường hợp quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này, người khai hải quan khai thông tin đề nghị hủy tờ khai …

Read More »

Các trường hợp hủy tờ khai

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 22. Hủy tờ khai hải quan 1. Các trường hợp hủy tờ khai a) Tờ khai hải quan không có giá trị làm thủ tục hải quan trong các trường hợp sau đây: a.1) Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày …

Read More »

Đăng ký tờ khai hải quan

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan 1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có …

Read More »

Nguyên tắc khai hải quan

Cac-cach-khai-hai-quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 18. Khai hải quan 1. Nguyên tắc khai hải quan a) Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 hoặc mẫu số …

Read More »

Xem hàng hoá, lấy mẫu hàng hóa trước khi khai hải quan

hướng dẫn làm thủ tục hải quan

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 17. Xem hàng hoá, lấy mẫu hàng hóa trước khi khai hải quan Việc xem hàng hoá trước khi khai hải quan quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18 Luật Hải quan và lấy mẫu hàng hóa để phục vụ …

Read More »
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HẢI QUAN XNK
88 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh //