Nghị định 08

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan

Đồng tiền nộp thuế

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, người nộp thuế; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan hải quan, công chức hải quan 1. Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Luật Hải …

Read More »

Xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 35. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ 1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm: a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước …

Read More »

Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 32. Giải phóng hàng hóa, thông quan hàng hóa 1. Giải phóng hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật hải quan. Các trường hợp được giải phóng hàng bao gồm: a) Phải thực hiện việc phân tích, …

Read More »

Kiểm tra thực tế hàng hóa

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa 1. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra tên hàng, mã số, số lượng, trọng lượng, khối lượng, chủng loại, chất lượng, xuất xứ, trị giá hải quan của hàng hóa. Kiểm tra đối chiếu …

Read More »

Khai hải quan

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 25. Khai hải quan 1. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử. Người khai hải quan đăng ký thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 2. Các trường …

Read More »

Nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 20. Nguyên tắc, phương pháp xác định trị giá hải quan 1. Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải …

Read More »
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HẢI QUAN XNK
88 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh //