lệ phí HQ

Thông báo nộp lệ phí Hải quan

Giải phóng hàng

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG ĐÌNH VŨ THÔNG BÁO Đề nghị các doanh nghiệp nộp phí, lệ phí Hải quan qua ngân hàng Thương mại, Kho bạc nhà nước theo quy định.

Read More »
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HẢI QUAN XNK
88 Bạch Đằng, phường 02, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh //