CHỮ KÝ SỐ

Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Chu ky so Newca

Chào mừng các bạn đến với Website https://hocthucte.vn/ Điều 5. Sử dụng chữ ký số trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử 1. Chữ ký số sử dụng trong thủ tục hải quan điện tử của người khai hải quan phải thỏa mãn các điều kiện sau: a) Là …

Read More »